Od setkání k realizaci

1
1) Upřesnění a ozřejmění Vašich požadavků

My s vámi chceme již od začátku jednat narovinu, proto nabízíme první schůzku zdarma. Klíčem k úspěšné realizaci projektu je, dle našeho názoru, první setkání s klientem. Proto Vám budeme na první schůzce, kterou si společně naplánujeme, klást spoustu zvídavých otázek, a to nejen praktických, ale možná také trošku osobních tak, abychom do výsledného návrhu mohli promítnout nejen Vaše přání a představy, ale také Vaši osobnost, životní styl a hodnoty. Na první schůzce Vám vysvětlíme možnosti vzájemné spolupráce a průběh realizace projektu, jehož výsledkem bude architektonická studie.

2
2) Cenová nabídka

Na základě Vašich požadavků a složitosti stavby, vypracujeme cenovou nabídku a odhad časového harmonogramu , kterou Vám pošleme k odsouhlasení.

3
3) Vypracování ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

Architektonická studie představuje proces detailního návrhu požadovaného objektu, na jehož základě lze bez problémů zpracovat projekt pro stavební povolení . Nejprve si společně zformulujeme konečné požadavky na návrh domu a definujeme případná omezení výstavby v dané lokalitě.

Na základě těchto podkladů navrhneme zaváděcí dispoziční řešení objektu, který budeme společně ladit do nejmenších detailů. V okamžiku vzájemného odsouhlasení finální podoby půdorysu, přistoupíme ke zpracování 3D modelu objektu, tzv. vizualizaci (celkové exteriérové hmotové řešení stavby) . Také v případě vizualizace budeme společně diskutovat i o těch nejmenších detailech, jako jsou použité hmotové, materiálové či estetické prvky fasády.

REKAPITULACE: Architektonická studie bude obsahovat kompletní návrh rodinného domu ,který obsahuje výkres situace RD na pozemku, dispoziční řešení všech podlaží včetně umístění zařizovacích předmětů, tabulky místností, schematický řez, 3D vizualizace exteriéru.

Investice do architektonické studie představuje pouze zlomek z celkové ceny stavby. Jedná se o investici, která se Vám v průběhu realizace stavby mnohonásobně vrátí.